CHAPTER 9 CHAPTER 11

Chapter 10 (บทที่ 10)
A Knowledge of God
รู้จักพระเจ้า
Thai audio version. Please connect to internet to listen

Many are the ways in which God is seeking to make Himself known to us and bring us into communion with Him. Nature speaks to our senses without ceasing. The open heart will be impressed with the love and glory of God as revealed through the works of His hands. The listening ear can hear and understand the communications of God through the things of nature.

พระเจ้าทรงใช้วิธีมากมายเพื่อนำเราให้มารู้จักพระองค์และนำเราเข้ามาสื่อสัมพันธ์กับพระองค์ ธรรมชาติไม่เคยหยุดเตือนความรู้สึกของเรา จิตใจที่เปิดกว้างจะซาบซึ้งในความรักและพระสิริของพระเจ้าที่เปิดเผยผ่านพระหัตถกิจของพระองค์ หูที่ตั้งใจฟังจะได้ยินและเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้สื่อผ่านสรรพสิ่งในธรรมชาติ

The green fields, the lofty trees, the buds and flowers, the passing cloud, the falling rain, the babbling brook, the glories of the heavens, speak to our hearts, and invite us to become acquainted with Him who made them all. {SC 85.1}

ทุ่งนาเขียวชอุ่ม ต้นไม้สูงตระหง่าน ดอกตูมและดอกบาน ก้อนเมฆที่ลอยผ่านไปมา สายฝนที่ตกลงมา เสียงน้ำไหลของลำธาร รัศมีเจิดจ้าของท้องฟ้า สิ่งเหล่านี้ล้วนพูดกับจิตใจของเราและเชิญชวนให้เรามาทำความรู้จักพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งเหล่านั้น {SC 85.1}

Our Saviour bound up His precious lessons with the things of nature. The trees, the birds, the flowers of the valleys, the hills, the lakes, and the beautiful heavens, as well as the incidents and surroundings of daily life, were all linked with the words of truth, that His lessons might thus be often recalled to mind, even amid the busy cares of man's life of toil. {SC 85.2}

พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงนำบทเรียนอันมีค่าของพระองค์มาเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ ต้นไม้ นก ดอกไม้ในหุบเขา เนินเขา ทะเลสาบ และท้องฟ้าที่สวยงาม รวมทั้งเหตุการณ์และสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเรา พระองค์นำสิ่งเหล่านี้มาเชื่อมต่อกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อเราจะจดจำบทเรียนต่างๆ ของพระองค์อยู่เสมอ แม้ในช่วงเวลาที่เรากำลังยุ่งอยู่กับภารกิจในชีวิตของเราก็ตาม {SC 85.2}

God would have His children appreciate His works and delight in the simple, quiet beauty with which He has adorned our earthly home. He is a lover of the beautiful, and above all that is outwardly attractive He loves beauty of character; He would have us cultivate purity and simplicity, the quiet graces of the flowers. {SC 85.3}

พระเจ้าทรงประสงค์ให้เหล่าบุตรทั้งหลายของพระองค์พึงพอใจในพระหัตถกิจของพระองค์และชื่นชมกับความงามอันเรียบง่ายและสงบเงียบที่พระองค์ทรงใช้ประดับบ้านของเราในโลกนี้ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่รักความสวยงามและเหนือความงดงามภายนอกใดๆ พระองค์ทรงโปรดปรานอุปนิสัยที่งดงามมากยิ่งกว่า พระองค์ทรงประสงค์ให้เราบ่มเพาะนิสัยที่บริสุทธิ์และเรียบง่ายซึ่งเป็นเหมือนความงดงามที่เรียบง่ายของดอกไม้ทั้งปวง {SC 85.3}

If we will but listen, God's created works will teach us precious lessons of obedience and trust. From the stars that in their trackless courses through space follow from age to age their appointed path, down to the minutest atom, the things of nature obey the Creator's will. And God cares for everything and sustains everything that He has created.

ถ้าหากเราเพียงแต่ยอมฟัง สรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างจะสอนบทเรียนแห่งการเชื่อฟังและการวางใจที่มีคุณค่ายิ่งให้แก่เรา นับตั้งแต่ดวงดาวบนท้องนภาที่โคจรไปในอวกาศตามเส้นทางของมันจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่งโดยที่ดวงดาวเหล่านั้นไม่มีลู่ทางให้มันเดิน จนถึงอะตอมขนาดเล็กที่สุด ทุกสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติเชื่อฟังตามพระบัญชาของพระผู้สร้าง และพระเจ้าทรงใส่พระทัยทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง

He who upholds the unnumbered worlds throughout immensity, at the same time cares for the wants of the little brown sparrow that sings its humble song without fear. When men go forth to their daily toil, as when they engage in prayer; when they lie down at night, and when they rise in the morning; when the rich man feasts in his palace, or when the poor man gathers his children about the scanty board, each is tenderly watched by the heavenly Father. No tears are shed that God does not notice. There is no smile that He does not mark. {SC 85.4}

และพระองค์ทรงบำรุงรักษาสิ่งเหล่านั้น พระองค์ทรงค้ำจุนโลกจำนวนนับไม่ถ้วนที่กระจายอยู่ในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาล และในเวลาเดียวกัน พระองค์ทรงใส่พระทัยต่อความต้องการของนกกระจอกสีน้ำตาลตัวน้อยๆ ที่ร้องเพลงอย่างแผ่วเบาโดยปราศจากความกลัว พระบิดาบนสวรรค์ทรงเฝ้ามองดูมนุษย์ทุกคนด้วยความเอ็นดู ไม่ว่าจะเป็นในขณะที่พวกเขาออกไปทำงานตรากตรำของชีวิตประจำวัน พระองค์ทรงเฝ้าเช่นเดียวกับในขณะเมื่อเขาอธิษฐานอยู่ เมื่อเขานอนลงในยามค่ำคืน และเมื่อเขาลุกขึ้นในเวลาเช้า เมื่อคนร่ำรวยเลี้ยงฉลองกันในคฤหาสน์หรือเมื่อคนยากจนกับลูกๆ นั่งล้อมรอบโต๊ะอาหารที่มีอาหารแต่เพียงเล็กน้อย ไม่มีหยาดน้ำตาใดที่ไหลออกมาโดยที่พระเจ้าไม่ได้สังเกต ไม่มีรอยยิ้มใดที่พระองค์ไม่ได้มองเห็น {SC 85.4}

If we would but fully believe this, all undue anxieties would be dismissed. Our lives would not be so filled with disappointment as now; for everything, whether great or small, would be left in the hands of God, who is not perplexed by the multiplicity of cares, or overwhelmed by their weight. We should then enjoy a rest of soul to which many have long been strangers. {SC 86.1}

หากเราจะเชื่อเช่นนี้ด้วยความเต็มใจแล้ว เราก็จะขจัดความกังวลที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออกไปได้ ชีวิตของเราจะไม่เต็มไปด้วยความผิดหวังเหมือนกับสภาพที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ เพราะทุกสิ่ง ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กน้อยสักเพียงใด จะจัดวางไว้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ความกังวลใจมากมายหลากหลายและภาระที่หนักจะไม่ไปรบกวนพระองค์ และจิตวิญญาณของเราจะได้ชื่นชมกับการพักผ่อนซึ่งคนมากมายปรารถนาที่จะรับ {SC 86.1}

As your senses delight in the attractive loveliness of the earth, think of the world that is to come, that shall never know the blight of sin and death; where the face of nature will no more wear the shadow of the curse. Let your imagination picture the home of the saved, and remember that it will be more glorious than your brightest imagination can portray. In the varied gifts of God in nature we see but the faintest gleaming of His glory. It is written, "Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love Him." 1 Corinthians 2:9. {SC 86.2}

เมื่อท่านรู้สึกประทับใจกับความสวยงามที่ดึงดูดใจของโลกนี้แล้ว ขอให้ท่านลองคิดถึงโลกที่กำลังจะมาถึงในภายภาคหน้า ซึ่งเป็นโลกที่ไม่เคยประสบกับความหายนะของความบาปและความตาย ไม่มีเงามืดแห่งคำแช่งสาปบดบังพื้นผิวของธรรมชาติ ให้ท่านจินตนาการถึงบ้านที่บรรดาคนที่ได้รับความรอดจะไปอยู่อาศัย และขอให้ท่านจดจำไว้ว่า บ้านหลังนั้นจะยิ่งใหญ่กว่าการจินตนาการที่ดีที่สุดของเราจะคิดพรรณนาขึ้นมาได้ จากของประทานมากมายของพระเจ้าที่มีอยู่ในธรรมชาติ เรามองเห็นพระสิริของพระเจ้าได้แค่เพียงเลือนรางเท่านั้น พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า ”สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์” .(1 โครินธ์ 2:9) {SC 86.2}

The poet and the naturalist have many things to say about nature, but it is the Christian who enjoys the beauty of the earth with the highest appreciation, because he recognizes his Father's handiwork and perceives His love in flower and shrub and tree. No one can fully appreciate the significance of hill and vale, river and sea, who does not look upon them as an expression of God's love to man. {SC 87.1}

กวีและนักธรรมชาติวิทยามีเรื่องมากมายที่จะพูดถึงธรรมชาติ แต่มีเพียงคริสเตียนเท่านั้นที่จะชื่นชมกับความงดงามของโลกด้วยความซาบซึ้งใจที่สุด เพราะพวกเขามองเห็นพระหัตถกิจของพระบิดาและรับรู้ถึงความรักของพระองค์ที่มองเห็นได้ในดอกไม้ พุ่มไม้และต้นไม้ ไม่มีผู้ใดจะเข้าใจความสำคัญของเนินเขาและหุบเขา แม่น้ำและทะเลได้อย่างเต็มที่ โดยที่เขามองไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีไว้ให้แก่มนุษย์ {SC 87.1}

God speaks to us through His providential workings and through the influence of His Spirit upon the heart. In our circumstances and surroundings, in the changes daily taking place around us, we may find precious lessons if our hearts are but open to discern them. The psalmist, tracing the work of God's providence, says, "The earth is full of the goodness of the Lord." "Whoso is wise, and will observe these things, even they shall understand the loving-kindness of the Lord." Psalm 33:5; 107:43. {SC 87.2}

พระเจ้าตรัสกับเราโดยผ่านทางพระราชกิจของพระองค์และโดยผ่านทางอิทธิพลของพระวิญญาณที่มีต่อจิตใจ ในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวของเรา หากเราจะเปิดใจกว้างเพื่อเข้าใจสิ่งเหล่านั้น เราจะรับบทเรียนอันมีค่ามากมาย เมื่อผู้ประพันธ์สดุดีได้ติดตามพระราชกิจแห่งการทรงนำของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงตรัสว่า “แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้า” “ผู้ใดฉลาดก็ขอให้ฟังสิ่งเหล่านี้ให้เขาพิจารณาถึงความรักมั่นคงของพระเจ้า” (สดุดี 33:5; 107:43) {SC 87.2}

God speaks to us in His word. Here we have in clearer lines the revelation of His character, of His dealings with men, and the great work of redemption. Here is open before us the history of patriarchs and prophets and other holy men of old. They were men "subject to like passions as we are." James 5:17.

พระเจ้าทรงตรัสกับเราโดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์ ในพระวจนะซึ่งได้เปิดเผยไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เราทราบถึงพระอุปนิสัยของพระองค์ วิธีที่พระองค์ทรงปฏิบัติต่อมนุษย์และพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของการไถ่ให้รอด พระวจนะนี้ทำให้เรามองเห็นประวัติศาสตร์ของเหล่าปิตุลาและผู้เผยพระวจนะและผู้ชอบธรรมของพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่ในอดีต พวกเขา “เป็นคนเหมือนอย่างเราทุกประการ” (ยากอบ 5:17)

We see how they struggled through discouragements like our own, how they fell under temptation as we have done, and yet took heart again and conquered through the grace of God; and, beholding, we are encouraged in our striving after righteousness. As we read of the precious experiences granted them, of the light and love and blessing it was theirs to enjoy, and of the work they wrought through the grace given them, the spirit that inspired them kindles a flame of holy emulation in our hearts and a desire to be like them in character--like them to walk with God. {SC 87.3}

เราเห็นเขาเหล่านั้นต่อสู้กับความท้อแท้เหมือนกับที่เกิดขึ้นกับเรา เห็นพวกเขาพ่ายแพ้ต่อการทดลองเหมือนกับที่เราประสบ แต่ถึงกระนั้น พวกเขากลับใจและได้รับชัยชนะโดยพระคุณของพระเจ้า และด้วยการมองไปยังคนเหล่านี้ เราจะได้กำลังใจในการปล้ำสู้เพื่อความชอบธรรม ในขณะที่เราอ่านเรื่องของประสบการณ์อันมีค่าที่ทรงโปรดประทานให้แก่พวกเขา เรื่องของแสงสว่างและความรักและพระพรที่พวกเขาชื่นชอบ และเรื่องของผลงานที่เขาทำโดยพระคุณที่ทรงโปรดประทานให้นั้นพระวิญญาณที่ทรงดลใจเขาเหล่านั้นจะจุดประกายขึ้นในจิตใจของเรา เพื่อให้พวกเราทำตามสิ่งที่บริสุทธิ์นั้นและทำให้เราต้องการมีอุปนิสัยเหมือนเช่นพวกเขา นั่นคือ ได้ดำเนินร่วมไปกับพระเจ้าเหมือนที่พวกเขาเคยทำมาแล้ว {SC 87.3}

Jesus said of the Old Testament Scriptures,--and how much more is it true of the New,--"They are they which testify of Me," the Redeemer, Him in whom our hopes of eternal life are centered. John 5:39. Yes, the whole Bible tells of Christ. From the first record of creation--for "without Him was not anything made that was made"

พระเยซูตรัสถึงพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมว่า “พระคัมภีร์นั้นเป็นพยานให้แก่เรา” (ยอห์น 5:39) และพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่กล่าวถึงพระองค์มากกว่าพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม พระคัมภีร์กล่าวถึงองค์พระผู้ไถ่ ผู้ทรงเป็นศูนย์กลางของความหวังแห่งชีวิตนิรันดร์ของเรา พระคัมภีร์ทั้งเล่มกล่าวถึงพระคริสต์ เริ่มตั้งแต่บันทึกครั้งแรกสุดเกี่ยวกับการทรงสร้างโลกที่กล่าวว่า “ในบรรดาที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะ” (ยอห์น 1:3)

—to the closing promise, "Behold, I come quickly," we are reading of His works and listening to His voice. John 1:3; Revelation 22:12. If you would become acquainted with the Saviour, study the Holy Scriptures. {SC 88.1}

จนถึงพระสัญญาสุดท้ายในพระคัมภีร์ที่กล่าวว่า “เราจะมาในเร็วๆ นี้แน่นอน” (วิวรณ์ 22:12) เรากำลังอ่านพระราชกิจของพระองค์และคอยฟังพระสุรเสียงของพระองค์ หากท่านต้องการรู้จักพระผู้ช่วยให้รอดก็ขอให้ท่านศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ {SC 88.1}

Fill the whole heart with the words of God. They are the living water, quenching your burning thirst. They are the living bread from heaven. Jesus declares, "Except ye eat the flesh of the Son of man, and drink His blood, ye have no life in you." And He explains Himself by saying, "The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life." John 6:53, 63.

จงเติมพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในจิตใจของเราให้เต็มล้น พระวจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนน้ำพุแห่งชีวิตที่ดับความกระหาย พระวจนะของพระเจ้าเป็นทิพย์อาหารแห่งชีวิตที่มาจากสวรรค์ พระเยซูตรัสว่า “ถ้าท่านไม่กินเนื้อและไม่ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่าน” แล้วพระองค์ทรงอธิบายความหมายของข้อความเหล่านี้ด้วยการตรัสว่า “ถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต” (ยอห์น 6:53, 63)

Our bodies are built up from what we eat and drink; and as in the natural economy, so in the spiritual economy: it is what we meditate upon that will give tone and strength to our spiritual nature. {SC 88.2}

ร่างกายของเราสร้างมาจากสิ่งที่เรารับประทานและดื่มเข้าไป ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณมีลักษณะคล้ายคลึงชีวิตทางฝ่ายกาย สิ่งที่เรานำมาไตร่ตรองจะสร้างสมรรถภาพและพละกำลังให้แก่จิตวิญญาณของเรา {SC 88.2}

The theme of redemption is one that the angels desire to look into; it will be the science and the song of the redeemed throughout the ceaseless ages of eternity. Is it not worthy of careful thought and study now? The infinite mercy and love of Jesus, the sacrifice made in our behalf, call for the most serious and solemn reflection. We should dwell upon the character of our dear Redeemer and Intercessor.

การไถ่ให้รอดเป็นหัวข้อที่บรรดาเหล่าทูตสวรรค์ปรารถนาจะติดตามหัวข้อนี้จะเป็นศาสตร์และบทเพลงของบรรดาผู้ที่ได้รับความรอดตลอดทุกยุคสมัยอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เรื่องนี้ไม่มีค่าเพียงพอที่จะไตร่ตรองและศึกษาอย่างระมัดระวังในปัจจุบันนี้หรือ พระเมตตาคุณและความรักของพระเยซูอันไม่มีขอบเขต การเสียสละที่พระองค์ทรงกระทำให้แก่เรา เชิญชวนให้เราไตร่ตรองเรื่องนี้อย่างจริงจังและเคร่งขรึมที่สุด เราจะต้องไตร่ตรองถึงพระลักษณะขององค์พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ทรงเป็นนายที่รักของเรา

We should meditate upon the mission of Him who came to save His people from their sins. As we thus contemplate heavenly themes, our faith and love will grow stronger, and our prayers will be more and more acceptable to God, because they will be more and more mixed with faith and love. They will be intelligent and fervent. There will be more constant confidence in Jesus, and a daily, living experience in His power to save to the uttermost all that come unto God by Him. {SC 88.3}

เราจะต้องเพ่งพินิจถึงพันธกิจของพระองค์ที่เสด็จมาช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดพ้นจากความบาปของเขา ในขณะที่เราใคร่ครวญเรื่องที่มาจากสวรรค์ ความเชื่อและความรักที่มีอยู่ในตัวของเราก็จะมั่นคงยิ่งขึ้น และพระเจ้าจะทรงยอมรับคำอธิษฐานของเรามากยิ่งขึ้น เพราะคำอธิษฐานนั้นจะประกอบด้วยความเชื่อและความรักที่เด่นชัดขึ้น พวกเขาจะมีปัญญาและมีความร้อนรน จะมีความวางใจในพระเยซูได้แน่วแน่มากยิ่งขึ้น และในทุกๆ วัน พวกเขาก็จะได้รับประสบการณ์ชีวิตโดยอาศัยอำนาจแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์ที่ทรงนำทุกคนที่เข้ามาหาพระเจ้าโดยทางพระเยซู {SC 88.3}

As we meditate upon the perfections of the Saviour, we shall desire to be wholly transformed and renewed in the image of His purity. There will be a hungering and thirsting of soul to become like Him whom we adore. The more our thoughts are upon Christ, the more we shall speak of Him to others and represent Him to the world. {SC 89.1}

เมื่อเราใคร่ครวญถึงความดีรอบคอบขององค์พระผู้ช่วยให้รอด เราก็ปรารถนาที่จะรับการเปลี่ยนแปลงและรับการสร้างใหม่อย่างหมดสิ้นในพระฉายาอันบริสุทธิ์ของพระองค์ จิตวิญญาณจะหิวกระหายที่จะเป็นเหมือนพระองค์ที่เรารักบูชา เมื่อเรานึกคิดถึงพระคริสต์มากขึ้นเพียงไร เราก็จะกล่าวถึงพระองค์ให้ผู้อื่นฟังและเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น {SC 89.1}

The Bible was not written for the scholar alone; on the contrary, it was designed for the common people. The great truths necessary for salvation are made as clear as noonday; and none will mistake and lose their way except those who follow their own judgment instead of the plainly revealed will of God. {SC 89.2}

พระคริสตธรรมคัมภีร์ไม่ได้เขียนให้ผู้คงแก่เรียนเท่านั้น ในทางกลับกันพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้คนสามัญทั่วไป ด้วยความจริงยิ่งใหญ่ที่จำเป็นต่อความรอดนั้นแจ่มแจ้งชัดเจน ดังเช่นเวลาเที่ยงวัน และจะไม่มีผู้ใดเข้าใจผิดและหลงทางไปได้ นอกจากผู้ที่ทำตามความคิดของตนเองแทนพระประสงค์ของพระเจ้าที่ได้ทรงเปิดเผยไว้อย่างชัดเจน {SC 89.2}

We should not take the testimony of any man as to what the Scriptures teach, but should study the words of God for ourselves. If we allow others to do our thinking, we shall have crippled energies and contracted abilities. The noble powers of the mind may be so dwarfed by lack of exercise on themes worthy of their concentration as to lose their ability to grasp the deep meaning of the word of God. The mind will enlarge if it is employed in tracing out the relation of the subjects of the Bible, comparing scripture with scripture and spiritual things with spiritual. {SC 89.3}

เราจะต้องไม่เชื่อคำพูดของผู้อื่นมากเท่ากับการเชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์สอน แต่เราจะต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยตนเอง หากเราปล่อยให้คนอื่นคิดแทนเรา พลังความคิดของเราจะพิการไปและความสามารถของเราก็จะหดหายไป พลังสมองอันประเสริฐจะแคระแกร็น เพราะขาดการฝึกฝนในหัวข้อที่มีคุณค่าซึ่งต้องเอาใจใส่จนทำให้ความสามารถในการเข้าใจความหมายลึกซึ้งในพระวจนะของพระเจ้าขาดหายไป ความนึกคิดจะเพิ่มพูนขึ้นถ้านำไปใช้เพื่อติดตามความสัมพันธ์ของเรื่องต่างๆ ในพระคัมภีร์โดยเปรียบเทียบข้อพระคัมภีร์ด้วยข้อพระคัมภีร์ และเรื่องของฝ่ายจิตวิญญาณด้วยเรื่องของฝ่ายวิญญาณ {SC 89.3}

There is nothing more calculated to strengthen the intellect than the study of the Scriptures. No other book is so potent to elevate the thoughts, to give vigor to the faculties, as the broad, ennobling truths of the Bible. If God's word were studied as it should be, men would have a breadth of mind, a nobility of character, and a stability of purpose rarely seen in these times. {SC 90.1}

ไม่มีสิ่งใดที่จะเสริมสร้างสติปัญญาให้แข็งแกร่งขึ้นได้ดีกว่าการศึกษาพระคัมภีร์ ไม่มีหนังสือเล่มใดที่มีอำนาจในการยกระดับความคิด สร้างความกระชุ่มกระชวยให้แก่สติปัญญาได้ดีเท่ากับความจริงอันกว้างขวางและสูงส่งของพระคัมภีร์ ถ้าหากทุกคนจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างที่เขาควรจะทำแล้ว มนุษย์จะมีความคิดที่เปิดกว้าง มีอุปนิสัยที่สง่างาม และมีความมุ่งหมายมั่นคงที่มีให้เห็นน้อยมากในยุคนี้ {SC 90.1}

But there is but little benefit derived from a hasty reading of the Scriptures. One may read the whole Bible through and yet fail to see its beauty or comprehend its deep and hidden meaning. One passage studied until its significance is clear to the mind and its relation to the plan of salvation is evident, is of more value than the perusal of many chapters with no definite purpose in view and no positive instruction gained.

แต่การอ่านพระคัมภีร์อย่างรีบเร่งจะให้ประโยชน์เพียงเล็กน้อย บางคนอ่านพระคัมภีร์จนจบเล่ม แต่มองไม่เห็นความงดงามและไม่เข้าใจความหมายอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ภายใน การศึกษาพระคัมภีร์เพียงตอนหนึ่งจนกระทั่งสมองเข้าใจความสำคัญของพระคัมภีร์ข้อนั้นอย่างชัดเจน และมองเห็นหลักฐานที่สัมพันธ์กับแผนการแห่งความรอด จะมีค่ามากยิ่งกว่าการอ่านหลายบทโดยไม่มีเป้าหมายแน่นอนและไม่ได้รับคำสอนที่ก่อให้เกิดประโยชน์

Keep your Bible with you. As you have opportunity, read it; fix the texts in your memory. Even while you are walking the streets you may read a passage and meditate upon it, thus fixing it in the mind. {SC 90.2}

ขอให้ท่านนำพระคัมภีร์ติดตัวไว้เสมอ เมื่อมีโอกาสให้เปิดอ่าน ใส่ข้อพระคัมภีร์เข้าไปในความจำของท่าน แม้ในขณะที่เดินอยู่ตามถนน ท่านอาจจะอ่านพระคัมภีร์สักตอนหนึ่งและใคร่ครวญถึงตอนนั้น การทำเช่นนี้จะทำให้สมองจดจำข้อพระคัมภีร์ได้ดี {SC 90.2}

We cannot obtain wisdom without earnest attention and prayerful study. Some portions of Scripture are indeed too plain to be misunderstood, but there are others whose meaning does not lie on the surface to be seen at a glance.

การไม่ใส่ใจศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจังและการไม่อธิษฐานจะทำให้เราไม่ได้รับปัญญา มีพระคัมภีร์บางตอนที่กล่าวไว้ชัดเจนมากจนไม่มีทางที่จะเข้าใจผิดได้ แต่ก็มีพระคัมภีร์หลายตอนที่ไม่ได้มีความหมายอย่างผิวเผินที่จะให้เราเข้าใจได้ด้วยการมองแค่เพียงผ่านตา

Scripture must be compared with scripture. There must be careful research and prayerful reflection. And such study will be richly repaid. As the miner discovers veins of precious metal concealed beneath the surface of the earth, so will he who perseveringly searches the word of God as for hid treasure find truths of the greatest value, which are concealed from the view of the careless seeker. The words of inspiration, pondered in the heart, will be as streams flowing from the fountain of life. {SC 90.3}

เราจะต้องเอาข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งมาเปรียบเทียบกับข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่ง เราจะต้องค้นคว้าอย่างเอาใจใส่และไตร่ตรองคิดคำนึงด้วยการอธิษฐาน และการศึกษาเช่นนี้จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า คนทำเหมืองได้ค้นพบสายแร่อันมีค่าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิดโลกเช่นไร ผู้ที่ศึกษาค้นหาพระวจนะของพระเจ้าด้วยความพากเพียรเหมือนเช่นการค้นหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้จะพบความจริงล้ำค่าที่สุดเช่นเดียวกัน เป็นความจริงที่ถูกปกปิดจากสายตาของผู้ที่แสวงหาอย่างไม่ตั้งใจ เมื่อจิตใจไตร่ตรองพระวจนะที่ได้รับการดลใจ พระวจนะนั้นก็จะเป็นธารน้ำที่ไหลออกมาจากน้ำพุแห่งชีวิต {SC 90.3}

Never should the Bible be studied without prayer. Before opening its pages we should ask for the enlightenment of the Holy Spirit, and it will be given. When Nathanael came to Jesus, the Saviour exclaimed, "Behold an Israelite indeed, in whom is no guile!" Nathanael said, "Whence knowest Thou me?" Jesus answered, "Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee." John 1:47, 48.

อย่าศึกษาพระคัมภีร์โดยไม่อธิษฐาน ก่อนที่จะเปิดหน้าพระคัมภีร์เราจะต้องทูลขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานความกระจ่างแก่เรา และพระองค์จะทรงประทานให้ เมื่อนาธานาเอลมาหาพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศว่า “ดูเถิด ชนอิสราเอลแท้ในตัวเขาไม่มีอุบาย” นาธานาเอลทูลถามว่า “พระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ได้อย่างไร” พระเยซูตรัสตอบว่า “ก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่าน เมื่อท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนั้น เราเห็นท่าน” (ยอห์น 1:47, 48)

And Jesus will see us also in the secret places of prayer if we will seek Him for light that we may know what is truth. Angels from the world of light will be with those who in humility of heart seek for divine guidance. {SC 91.1}

และพระเยซูจะทรงทอดพระเนตรเราในที่ลี้ลับแห่งการอธิษฐานด้วยเช่นกัน หากเราจะแสวงหาพระองค์เพื่อขอแสงสว่างที่เราจะได้รู้ว่าความจริงคืออะไร ทูตสวรรค์ที่มาจากโลกแห่งความสว่างจะร่วมอยู่กับผู้ที่แสวงหาการทรงนำของพระเจ้าด้วยจิตใจที่ถ่อมตน {SC 91.1)

The Holy Spirit exalts and glorifies the Saviour. It is His office to present Christ, the purity of His righteousness, and the great salvation that we have through Him. Jesus says, "He shall receive of Mine, and shall show it unto you." John 16:14.

พระวิญญาณบริสุทธิ์เชิดชูและถวายเกียรติพระผู้ช่วยให้รอด เป็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นำเสนอพระคริสต์ ความชอบธรรมอันบริสุทธิ์ของพระองค์แล้วความรอดยิ่งใหญ่ที่เราจะได้รับโดยทางพระองค์ พระเยซูตรัสว่า “พระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย” (ยอห์น 16:14)

The Spirit of truth is the only effectual teacher of divine truth. How must God esteem the human race, since He gave His Son to die for them and appoints His Spirit to be man's teacher and continual guide! {SC 91.2}

พระวิญญาณแห่งความจริงทรงเป็นพระอาจารย์ผู้สอนเรื่องของพระเจ้าได้อย่างเกิดผลเพียงพระองค์เดียว พระเจ้าทรงประเมินค่าของเผ่าพันธุ์มนุษย์มากเพียงไรในการที่พระองค์ได้ทรงประทานพระบุตรของพระองค์ให้ลงมาสิ้นพระชนม์เพื่อเขาและทรงบัญชาพระวิญญาณของพระองค์ให้เสด็จมาเป็นพระอาจารย์และพระผู้ทรงนำของมนุษย์ตลอดไป {SC 91.2}

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]